Gitar bakımı, Gitar Onarımı, Özel Gitar Yapımı

Sap ve Gövde Şekli Değiştirme…

Sap ve Gövde Şekli Değiştirme...

Tümü Tarafımızdan Sağlanmaktadır.

Sap ve Gövde Şekli Değiştirme…

Öncelikle gitar sapının halihazırdaki
radiusu (fret çakılacak tahtanın yay
olarak bir daireye karşı gelen
yarıçap ölçüsü) ölçme cihazları ile
saptanır. Bu ölçüler inch cinsinden
bilinmektedir.
7,25 – 9 – 9,5 -10 – 12 – 14- -16 – 20
genellikle kullanılan radius
değerleridir. Müşteri talebine göre
fret yenileme işlemi sırasında bu
değer değiştirilebilir..

Sap ve Gövde Şekli Değiştirme…

Gitar fretleri çalınmayı zorlaştıracak ve cızırtı yapar hale geldiğinde öncelikle hafif bir tesviye ile kurtulup kurtulamayacağına bakarız. Eğer aşınma 0,2 mm altında ise tesviye ile kurtulabilir. Eğer bu değeri aşmışsa fretleri yenilemekten başka çare kalmaz. Bu işlem işinin ehli bir luthiye tarafından yapılmazsa sap veya gitarla vedalaşma zamanı gelir.